Øge maksimum filstørrelse for upload i XAMPP

Hvis du vil importere en stor databasefil, støder du måske på en fejlmeddelelse, som siger, Du har sandsynligvis forsøgt at overføre en fil som er for stor. Se venligst dokumentationen for måder at omgå denne begrænsning. For at give tilladelse til at importere større filer skal du Åbne php mappen i XAMPP Åbn filen php.ini i notesblok Find linje med post_max_size= 8M, sæt den til fx 256M find linje med upload_max_filesize=2M, sæt den til fx 128M Noter at upload_max_filesize <= post_max_size Gem filen med disse ændringer Nu skulle du kunne uploade filer op til 128MB

Opdatering til WordPress 5.5

Både kg-epel.dk og kfmh.dk er opdateret til den nyeste WordPress, 5.5 Opdateringen ser ud til at være aldeles uproblematisk. Som for sikkerhed mod problemer opstået undervejs fik jeg deaktiveret alle plugins forinden, derefter kørt update af WordPress, derefter opdateret alle plugins til deres nyeste versioner. Til sidst så aktiveret alle plugins, der er nødvendige for visning af websiden.

Brug af JQuery til vise og lukke rammer i WordPress

Grundlæggende Man har nogle gange nogle ting i rammer, som man vil kunne vise eller ikke vise. I det følgende vil jeg beskrive, hvordan man kan bruge jQuery til at skifte mellem vise og skjule iFrames. jQuery er en special form for JavaScript, hvor man har samlet en del funktionalitet i en speciel sprogkonstruktion. Som det hedder i w3Schools “jQuery is a lightweight, “write less, do more”, JavaScript library.” Det vil sige, at når man bruger jQuery, skal man også have adgang til biblioteket. Dette bibliotek er (b.l. andre) indlæst i WordPress i forvejen. jQuery er ment til at gøre …

Bootstrap grid

For at forstå hvordan man formater sine hjemmesider responsivt skal jeg gennemgå kort, hvad bootstrap grid er og hvordan det bruges. Man inkluderer predefinerede css, JavaScript og JQuery filer. Her nogle begreber viewport: er metadata, eksempel på det er som følger: <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″> Her skal indholdet fordele sig over hele enheds-bredden med enheds-skala 1. Grunden til, at man også skal have JavaScript ses af følgende figur.   Bootstrap Grid er css + JavaScript formatering, der er samlet sammen, så man ikke behøver ligesom at opfinde hjulet igen.  Specielt kan der nævnes klassen, container, som sætter en webside (html) …

Styre synligheden af indlæg og sider

Der opstår let situationer, hvor det kun er administrator / redaktør, der kan se indlæg eller sider. WordPress er forsynet med en simpel styringsmekanisme, som kan bruges som følger: Når du opretter dit fx indlæg, så vælger du ‘Dokument’ går du i højre side, som vist på figuren. Her vises oversigt for, hvordan synligheden af et indlæg kan styres. Du kan vælge Offentlig, – hvor alle kan se indlæg/side Privat, hvor indlæg/side kun er synlig for redaktør / administrator Password beskyttet indlæg/side, hvor man skal angive et password for at se indholdet. Her mangler dog den mulighed, at alle brugere, …

Installering af Child theme

Dette er så live webstedet, som er blevet eksporteret fra localhost på min computer. Jeg har eksporteret alle indlæg, sider og mediafiler. De to første gik fint nok, men den kunne ikke importere mediabiblioteket. Det man gør er at gå til kontrolpanelet, og indstillinger –> exporter. Se figur. Du vælger herefter, hvad du vil eksportere. Det kan være indlæg, sider eller mediabibliotek, – eller alt på een gang. Dette er vist på figuren nedenunder: Hvis du har valgt alt, som vist på figuren, tager WordPress alt indhold og lægger det i en XML fil, og den kan du siden uploade …

Add filter eksempler

Når man nu har muliggjort excerpts i Twenty Seventeen, så skal vi se, hvordan man kan ændre på længden af hver excerpt. Den variabel, der styrer excerpt længden hedder excerpt_length. Du kan læse om den ved at google excerpt_length WordPress filter. Men du kan også gå til siden, https://codex.wordpress.org/ og der kan du så gå til  WordPress Code Reference! Forsiden af WordPress Code Reference ser ud sådan Hvis du skriver “excerpt” i søgefeltet får du Klik på excerpt_length + søg, kommer du til følgende side Klik på excerpt_length, og så får du opskriften på at ændre på excerpt_length Hvis du …

Excerpts i Twenty Seventeen

Det er ikke muligt at indstille Twenty Seventeen til kun at vise indlægs-oversigter. (Excerpts). Når man har mange indlæg er det mest fornuftigt, at man i sin oversigtsside har oversigter og ikke den fulde tekst. Jeg fandt en artikel på Internettet, https://gist.github.com/westonruter/b924a2c6aaa746a477053472e06fc557 som giver et bud på, hvordan man kan vise oversigter frem for den fulde tekst i indlægs-oversigter. Når Twenty Seventeen vil vise indlægs oversigter fx ved kategorier, benyttes benyttes skabelonen, archive.php. Og når det drejer sig om oversigt, så bruges filen, template_parts/post/content.php. Forfatteren til denne side foreslår, at man ændrer koden lillesmpule o content.php, sådan at den kalder …

Tilføj menupunkt i Admin

Hvordan tilføjer man et menupunkt i Admin menu Kolonne? På billedet nedenunder betyder det at vi gerne vil tilføje et menupunkt i det område, som hedder Main Navigation Det er altså i området med de forskellige indstillinger i den venstre side af billedet, – og vi ønsker at tilføje en øverste menu med en af de viste ikoner for til venstre. Hvordan gør man så det? I sådan tilfælde her er det meget vigtigt at vide hvilke informationer man skal søge. Der findes to sider, som bruges som WordPress referencer https://codex.wordpress.org/ https://developer.wordpress.org/ Men hvordan bærer vi os ad. Det hedder …

Shortcode med attributter

Hvis man nu tænker sig, at der var flere forfattere til indlæggene, man ville kunne vise hver forfatter med en enkelt shortcode, – så kan man give dem attributter. Fremgangsmåden er som følger: Lav en funktion, her ‘custom_shortcode1($atts)‘, der behandler de indkomne parametre ( $atts ) i funktionskaldet I funktionen skal du definere de attributter, der understøttes og forsyne dem med default værdier ($a ) her har vi to, ‘name’ og ‘from’ indsæt WP’s indbyggede funktion, $a = shortcode_atts($a,$atts) i funktione. Denne funktion udskifter de default værdier i array $a med dem, der kommer fra $atts, hvis de er definerede …

Forfatter

profilbillede af mig selv

Dette er en eksempel præsenation af mig i footeren

Jeg følger kurset "avanceret WordPress" i nemprogrammering.dk, og prøver

at reproducere alt det, som læreren foretager sig